Modern Mimari Mirasın Korunması Konuşuldu

Modern Mimari Mirasın Korunması Konuşuldu
18 Nisan 2011

30 Nisan 2011 Cumartesi günü 13:30 – 18:30 saatleri arasında Çanakkale Belediye Nikah Salonu’nda ‘Modern Mimarlık – Cumhuriyet Dönemi Kültürel Mirası Koruma ve Çanakkale’ konulu panel düzenlendi.

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfının Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi, Şehir Plancıları Odası Çanakkale Temsilciliği ve DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Movement) Türkiye Ulusal Çalışma Gurubu ortaklığında düzenlediği etkinliğin sabah oturumunda DOCOMOMO Eş-Başkanı Yard. Doç. Dr. S. Yıldız Salman “Modern Mimari Mirasın Korunması Sorunları ve Docomomo Türkiye’nin Çalışmaları” ve Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İsmail Erten “Çanakkale’nin Cumhuriyet Dönemi Gelişimi ve Mimari Mirası” konularında birer sunum yaptılar.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumunda ise Yard. Doç Dr S. Yıldız Salman’ın moderatörlüğünde, Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Oral, Şehir Plancıları Odası Çanakkale Temsilcisi Özgür Özer, Çanakkale Belediyesi KUDEB adına Emel Sel, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Tevhit Kekeç ile ÇOMÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Derya Altunbaş’ın katılımıyla “Çanakkale’nin Modern Cumhuriyet Dönemi Kültürel Mirası, Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir panel düzenlendi.

ÜST