Çanakkale’ye Göç Özel Sayısı

15 Ekim 2012

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı ile Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ortaklığında düzenlenen “Çanakkale’de İlkçağdan Günümüze Göçler” sempozyumu çıktıları ‘Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi’nin Güz / 2012 tarihli 13’ncü sayısında “Çanakkale’ye Göç Özel Sayısı” başlığıyla yer aldı.

İÇERİK
Mehmet Ali Kaya
Keltlerin Anadolu’ya Göçü: Göç Nedenleri, Yolları ve İlk On Yıl
The Migration of Celts to Anatolia. Reasons and Roads of Migration and the First Ten Years

Rüstem Aslan
Troas Bölgesi’nde Göçler, Diller ve Kültürler
Migrations, Languages and Cultures in the Troad

Reyhan Körpe & Mehmet Fatih Yavuz
Pers Hakimiyetinde Troas Bölgesine Yapılan Göçler
Migrations in the Troad during the Achaemenid Rule

E. Zeynep Suda Güler
Sözlü Tarih Anlatılarında Çanakkale Merkeze Girit’ten Göçler: ‘Giritli, Başı Bitli…’
Migration to Çanakkale (Dardanelles) from Crete in Oral History Narratives: ‘Lousy Cretan’

Mithat Atabay
Çingene Sorunu ve 1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’dan Çanakkale’ye Göçler
The Gypsy Problem and Migrations to Çanakkale from Bulgaria in 1950-1951

Halil Ersin Avcı
19. yüzyıldan 20. yüzyıla Gayrimüslim Unsurların Ezine’ye Göçü ve Sosyo-Ekonomik Durumları
Non-Muslim Emigration to Ezine and Their Socio-Economic Conditions, From the 19Th Century to the 20Th Century

Kevser Taşdöner
Eski Çağ’da Anadolu’nun Siyasi ve Demografik Yapısını Değiştiren Kitlesel Göçler
Mass Migrations that Altered the Political and Demographical Structure of Ancient Anatolia

Halil Şimşek & Fulya Arslan
Yeni Edirne Gazetesi’ne Göre Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler 1950-1951
According to Yeni Edirne Gazetesi Migrations to Çanakkale from Bulgaria in 1950-1951

Cengiz Parlak
Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giriti Mübadil Göçmenler
Cretan Immigrants Settled in Çanakkale and Its Counties

ÜST