Hakkımızda

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı;
Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı, Çanakkale ilimizin, tarih ve kültür mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.05.1984 tarihli Esas No:984/347 Karar No: 984/229 sayılı kararı ile 04 Mayıs 1984 yılında kurulmuştur.

Çanakkale Valiliği ve Belediyesi öncülüğünde 1984 yılında kamu temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulan Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV), yıllar içerisinde faaliyet ve etkinliklerini sürdürerek kentin kültürel ve tarihsel değerlerinin yaşatılması ve tanıtılması hedefiyle çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf üyeleri, kamu kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, alanında uzman sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşmakta, bu yönüyle kamu ve sivil toplum birlikteliğinin özgün bir örneğini hayata geçirmektedir.

Çanakkale ilinin, tarih ve kültür mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan ÇATKAV, geçmiş değerlerimizin, tarihinin ve kültürünün günümüze kazandırılmasında, tarihsel kültürümüzün korunmasında, kamu-yerel-sivil ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle rol almaktadır.


ÜST