Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
20 Mart 2018

Troya Kültür Rotası kapsamında hayata geçirilecek yürüyüş ve bisiklet rotalarının tarihsel, arkeolojik ve kültürel bileşenlerinin kurgulanması için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ÇATKAV ve Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Troya kazı başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’dan bölgenin tarihi ve arkeolojik özelliklerinin rotaya entegre edilmesi amacıyla bilgi alındı. Mimar ve kent araştırmacısı İsmail Erten ise, özellikle Geyikli bölgesinin doğal ve kültürel zenginlikleri konusunda rota danışmanı rehber İlhan Varlık ve ÇOMÜ turizm akademisyeni Dr. Mustafa Boz’u bilgilendirdi.

Haritalar üzerinden olası güzergahların incelendiği toplantıda alınan kararlar yürütülecek kültür rotası fizibilite çalışmasına altlık oluşturacak.

ÜST